Персонажи и Роли, които може да изпълнявате

Ученически персонаж

Повечето потребители на форума, гледат на ученическия си персонаж като на главния герой, с който играят. Разрешено е да притежавате само по един такъв персонаж във всеки един момент от играта си, тъй като не би било редно да водите два, три или пет персонажа в един и същи дом или в различни, където би се наложило да се съревновавате сами срещу себе си. 

За всички нови потребители това е най-интересният за водене персонаж, тъй като той позволява максимално да се потопите в света, да изпитате вълнението от Разпределителната церемония, да бъдете част от дом, да посещавате учебните предмети, да играете куидич и да създадете нови приятелства. Поради тази причина това са и персонажите на които екипът от администратори обръща най-много внимание, като им помага да се интегрират в света, да го разберат по-добре, отговаря на всичките им въпроси и ги въвежда в ролевата игра като цяло, ако имат нужда от това. Техните нужди в играта са наш основен приоритет, били те технически или творчески. 

Създаването на ученически персонаж обикновено започва от единадесет годишен герой, започващ първи курс в училището, но за онези, които се чувстват достатъчно готови и смели, форумът предоставя възможността ученическият ви персонаж да започне директно от 2ри, 3ти, 4ти или 5ти курс (не препоръчваме да започнете от 6ти или 7ми курс, защото няма да имате достатъчно време да се насладите на играта с такъв персонаж). За тази опция ще се наложи да се свържете с администратор, за да ви обясни как това може да стане възможно. 

Самите ученически персонажи могат да бъдат куидични играчи, префекти и/или отличници за дома си, като тези роли нямат изрични задължения, но са малко по-отговорни и престижни, що се отнася помощ, която трябва да бъде оказана на новите потребители и т.н.

Редовно Завършили персонажи 

Редовно завършилите персонажи са онези, които са били създадени като ученически персонажи и които са преминали през курсовете до завършването на 7ми курс в училището. Това са персонажи, които (логично) вече не посещават училището и могат да се потопят в света на възрастните. В този си смисъл, те не се различават по друго от Възрастните персонажи и могат да изпълняват длъжност/роля, която би могъл да изпълнява всеки друг персонаж. 

Възрастни персонажи

Възрастните персонажи са онези герои, които можете да създадете като пораснали личности, навърши 18 години и повече. Те могат да бъдат всякакви герои, заемащи всякакви длъжности/роли в магическият свят, стига те да не са вече заети от друг персонаж. Т.е. ако вече има активен персонаж заемащ длъжността/роля на Собственик на “Меденото царство”, то няма как да има втори герой с такава длъжност/роля, докато тази не бъде освободена. Относно длъжностите/ролите, които можете да заемате при създаването на Възрастен персонаж или след Завършването на Ученическия ви персонаж, ще се наложи да се свържете с администратор, за да ви обясни как това може да стане възможно. 

Преподавателски персонаж

Длъжността/ролята на преподавателския персонаж е особено важна в света, тъй като преподавателите обръщат внимание на всички ученици, посещаващи предметите им. Тяхната роля преди всичко е да обучават по интересен и вълнуващ начин учениците си, давайки им достатъчно поле за изява. Определено това е една от по-трудните длъжности/роли, които може да си създадете, защото това е ЕДИНСТВЕНАТА длъжност/роля, в която ще имате ясно поставени задачи, които задължително трябва да бъдат изпълнени, а именно да предоставяте уроци на учениците си. 

Може да бъде неприятна, защото не е особено интересно да преподавате сами на себе си (в случая от преподавателския към ученическия персонаж) и няма да имате право да се оценявате сами, но това може да бъде свършено от всеки администратор в случай на нужда, така че обикновено това не е отчитано като голям проблем от потребителите, които имат истинското желание да заемат тази длъжност/роля. Ще се наложи да се свържете с администратор, за да ви обясни как можете да заемете такива длъжности/роли, стига те вече да не са заети от друг персонаж. Т.е. ако вече има активен персонаж заемащ длъжността/роля на Професор по Отвари, то няма как да има втори герой с такава длъжност/роля, докато тази не бъде освободена. 

Самите преподавателски персонажи могат да бъдат Ръководители на домове, като тези роли нямат изрични задължения, но са малко по-отговорни и престижни, що се отнася помощ, която трябва да бъде оказана на новите потребители и т.н.

Персонажи, които имат влияние върху света

Това са по-важните длъжности/роли в света, зад които е желателно да стоят по-отговорни и редовно пишещи потребители. Те нямат особени задължения към останалите потребители, както имат Преподавателските персонажи, но е желателно да са добре запознати със света и нуждите му. Такива са ролите на Министър на Магията на Великобритания (или която и да е друга страна) Директор на Хогуортс (или което и да е друго магическо училище), Директор на Свети Мънго, Президент на МАКУСА и т.н. Ще се наложи да се свържете с администратор, за да ви обясни как можете да заемете такива длъжности/роли, стига те вече да не са заети от друг персонаж. Т.е. ако вече има активен персонаж заемащ длъжността/роля на Министър на Магията на Великобритания, то няма как да има втори герой с такава длъжност/роля, докато тази не бъде освободена. 

Добрите стари Зли персонажи 

Любимите ни! Тези персонажи могат да бъдат както ученици, така и преподаватели, завършили персонажи и такива с влияние върху света. Тъмният магьосник може да бъде световно известен, а може и да работи задкулисно и никой да не знае за тайните му цели и желания. Те са едни от по-отговорните персонажи, що се отнася до това, че техните действия често могат да влияят върху света. Относно създаването на такъв персонаж, ще се наложи да се свържете с администратор, за да ви обясни как това може да стане възможно. 

Никой от персонажите не задължителен! Това означава, че при регистрирането си във форума и плащането на годишен абонамент, вие не сте задължени да създавате какъвто и да е от вече изброените персонажи. Ако искате, може да имате само ученически, само преподавателски или само завършил персонаж. В никой случай няма да бъдете задължени да имате ученически персонаж, за да имате някой от другите.

Забележки:

*Повечето длъжности/роли могат да се дублират. Това означава, че длъжности/роли като Аврор, Лечител, Член на Отряда по Бързо Реагиране, Магизоолог, Отварител, Изобретател и т.н., са магически професии, които много персонажи могат да изпълняват. 

**ВСИЧКИ ДЛЪЖНОСТИ/РОЛИ СЕ ЗАЕМАТ ОТ ПЕРСОНАЖИТЕ ДО ТЯХНОТО ДОБРОВОЛНО ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЯХ ИЛИ ДО ОСВОБОЖДАВАНЕТО ИМ ОТ АДМИНИСТРАТОР, ПОРАДИ НЕСПРАВЯНЕ СЪС ЗАДАЧИТЕ, КОИТО СА ИМ ВЪЗЛОЖЕНИ, ПОДРОНВАНЕ АВТОРИТЕТА НА ДРУГИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ НЕХАЙНО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА/РОЛЯТА.