Видове Ролеви Игри, в които може да участвате

Всички потребители с платен абонамент, могат да участват в следните видове РП, с колкото и които свои персонажи, намиращи се ИЗВЪН и ВЪВ училището, искат. Тук влизат и ученическите персонажи, защото те не винаги се намират на територията на училищито.

Игри в света ИЗВЪН училището 

ГСЛ – Главна Сюжетна Линия – организира се от администраторите или от екип по-опитни играчи. Обикновено се отнася до събития влияещи на по-голямата част от света, включва всякакви персонажи, заемащи всякакви длъжности/роли. Идеята на ГСЛ е, че събитията от нея са достъпни за всички потребители и дори те да не желаят да се включват активно в нея, могат да бъдат информирани и да я отиграват във всяко друг РП, който водят самостоятелно или не. Т.е. ГСЛ се занимава със събития, които рано или късно стават достояние за всички, например убийството на Министъра на Магията на Великобритания, падането на самото Министерство и други. 

ГСЛ се организира с участието на всички потребители, поради което през годините, много от идеите им са вземани предвид от администраторите, които продължават да бъдат отворени към всички желания и нужди на участващите. 

ЛСЛ – Локална Сюжетна Линия – организира се от администраторите или всеки достатъчно активен и опитен се потребител. Обикновено се отнася до събития влияещи на по-малки части от света – всички жители на даден град, присъстващите в дадена сграда и т.н. Събитията от ЛСЛ могат да станат достояние за останалия свят, но това не е задължително. 

Масов РП – всеки РП състоящ се от повече от пет персонажа, организиран от администраторите или всеки желаещ потребител. Събитията от Масов РП засягат само участващите в него персонажи, могат да станат достояние за останалия свят, но това не е задължително, особено ако желанието на участниците е събитията да останат тайна. НЕ засяга персонажи с влияние към света и онези, които не желаят да бъдат включени. 

Свободен РП – обикновено личен РП между два или три персонажа (най-често два). Прието е, че такъв РП се развива в рамките на желанията на участниците. Той не е достояние за останалите, освен ако участниците му не пожелаят. Събитията в такъв РП обикновено са лични за героите, разказват историята им, проблемите им и т.н. Това РП няма влияние върху други персонажи, света, града и други. 

Приключенски Свободен РП – може да бъде ЛСЛ, Масов РП или РП между два или три персонажа. Този РП се организира от всеки, който желае да го организира и може да бъде достояние за останалите потребители. Той позволява на участниците да създават РП, с който се опитват да повлият на света около себе си. Например – опит за нощен обир на Гринготс. Такъв РП не е ограничен за другите потребители и всеки изпълняващ длъжността/ролята Аврор би могъл да се включи, за да се опита да ги спре, друг потребител с подходящ персонаж може да е чул или видял нещо, да попадне на неподходящото място или да реши да се опита сам да им попречи. Такъв РП може да приключи по всеки възможен начин, дори с известно влияние върху другите потребители, ако никой не успее да го предотврати и ако останалите участници са съгласни да играят потърпевши (в случая ограбени от злодеите). 

РМС – Работилница “Магически Способности” – РМС е онзи вид РП, който може да се развива по време на всеки един друг вид РП и който се концентрира върху развитието на специалната способност на героя, била тя вродена или придобита с усилия. Това са специални черти в героя, като това да може да пророкува, да бъде върколак, легилимант, змиеуст, зоомаг, метаморфмаг и други. Много от тях е логично да са вродени на персонажа, но той да не ги е развил и дори забелязал, други трябва биха били следствие на среща с върколак, обучение по легилимантика и т.н. Тъй като това е по-висок клас на ролева игра, за този вид РП се гради, проверява и контролира от администраторите, за да са сигурни те, че участниците са напълно наясно със способността и не я използват за така нареченият power play.

Учебна година 

Учебната година е единственият ивент, в който участие взимат основно ученическите персонажи и преподавателките такива.Като събитие, то продължава дванадесет (12) седмици, репрезентиращи десет учебни месеца от учебната година (от Първи Септември, до Тридесети Юни), плюс всички ваканция в тях и моменти, в които учениците напускат училището (посещения в Хогсмийд). Това е най-трудоемката за администраторите игра, тъй като тя съсредоточава най-много пишещи в много теми из целия замък – ученици участващи в учебните занятия, всички видове РП, турнири и други. Целият РП воден от учениците на територията на училището се проверява, защото той се зачита като опит на персонажа и по-късно това се отразява и в статистиките на героя, уменията му и други. Персонажи, които не са ученици, преподаватели или такива със специално разрешение, нямат възможност да се включат в учебната година, тъй като персонажите им няма как да се намират на територията на училището.

Учебни занятия – най-големият дял РП, който могат да водят ученическите персонажи. Всеки персонаж може да посещава предметите и да участва в занятията, спазвайки правилата на дадения преподавател. Учебните занятия са основния начин за повишаване способностите на героя, научаването на заклинания, факти за света, запознаване с връстниците и полагане на основите на лични отношения. Те са и най-големият шанс на учениците от определен дом да печелят точки за дома си за Домовия шампионат. 

Куидичен турнир – куидичният турнир е групов РП, в което ученици от определен дом се съревновават с другите домове в играта куидич, за спечелване на турнира и също така точки за дома си за Домовия шампионат. Куидичният турнир може да се проведе при наличието на достатъчно желаещи да играят куидич ученици, като един отбор може да се състои от 3, 5 или 7 персонажа (отборите които не могат да съберат седем активно пишещи участници имат шанс да участват и дори да спечелят). Куидичният турнир има рефер, който следи за изпълняването на правилата и правилното провеждане на мачовете, както и оценяването им. По-подробни правила на Куидичният турнир може да намерите в секцията за Куидич в училището.

Ученически дуел – има много начини за провеждане на ученически дуели, като “легалният”, така да се каже, е в клуба по Дуелиране, където всеки ученик може да предизвика на дуел всеки друг ученик, за да премерят силите си. Такъв дуел е наблюдаван от преподавател, който играе ролята на рефер. По-подробни правила на клуба по Дуелиране и как можете да водите “нелегални” дуели, може да намерите в секцията за клуба по Дуелиране в училището.

ЛСЛ – Локална Сюжетна Линия – организира се от администраторите или всеки достатъчно активен и опитен се потребител. Обикновено се отнася до събития влияещи на живота в училището. Събитията от ЛСЛ могат да станат достояние за останалия свят, но това не е задължително. 

Тематичен РП (Пътуване с Хогуортс Експрес, Разпределителна церемония, празненства като Вси Светии и Коледа, Посещение в Хогсмийд и други) – всеки РП състоящ се от повече от пет персонажа, организиран от администраторите. Обикновено най-забавният РП за повечето участници, водещи ученически персонажи. Това са РП, които позволяват най-пълно потапяне в света на магията, защото са неангажиращи, интересни и изпълнени със събития. Могат да бъдат част от ЛСЛ.

Масов РП – всеки РП състоящ се от повече от пет персонажа, организиран от администраторите или всеки желаещ потребител. Събитията от Масов РП засягат само участващите в него персонажи, могат да станат достояние за останалите ученици, но това не е задължително, особено ако желанието на участниците е събитията да останат тайна. НЕ засяга персонажи, които не желаят да бъдат включени. 

Свободен РП – обикновено личен РП между два или три персонажа (най-често два). Прието е, че такъв РП се развива в рамките на желанията на участниците. Той не е достояние за останалите, освен ако участниците му не пожелаят. Събитията в такъв РП обикновено са лични за героите, разказват историята им, проблемите им и т.н. Това РП няма влияние върху други персонажи, света, училището и други. 

Приключенски Свободен РП – може да бъде ЛСЛ, Масов РП или РП между два или три персонажа. Този РП се организира от всеки, който желае да го организира и може да бъде достояние за останалите потребители. Той позволява на участниците да създават РП, с който се опитват да повлият на училището или определени персонажи. Например – опит да бъде откраднато нещо от преподавателски кабинет. Такъв РП не е ограничен за другите потребители и всеки изпълняващ длъжността/ролята преподавател или префект би могъл да се включи, за да се опита да ги спре, друг потребител с подходящ персонаж може да е чул или видял нещо, да попадне на неподходящото място или да реши да се опита сам да им попречи. Такъв РП може да приключи по всеки възможен начин, дори с известно влияние върху другите потребители, ако никой не успее да го предотврати и ако останалите участници са съгласни да играят потърпевши (в случая ограбени от пакостниците). 

РМС – Работилница “Магически Способности” – РМС е онзи вид РП, който може да се развива по време на всеки един друг вид РП и който се концентрира върху развитието на специалната способност на героя, била тя вродена или придобита с усилия. Това са специални черти в героя, като това да може да пророкува, да бъде върколак, легилимант, змиеуст, зоомаг, метаморфмаг и други. Много от тях е логично да са вродени на персонажа, но той да не ги е развил и дори забелязал, други трябва биха били следствие на среща с върколак, обучение по легилимантика и т.н. Тъй като това е по-висок клас на ролева игра, за този вид РП се гради, проверява и контролира от администраторите, за да са сигурни те, че участниците са напълно наясно със способността и не я използват за така нареченият power play.

ЗАБЕЛЕЖКА: всички играчи заплащат годишен абонамент за игра. Играчите, които изпълняват длъжности/роли на преподаватели или изпълняват друга административна роля във форума НЕ ЗАПЛАЩАТ абонамент за Учебна година.